Dollcake USDollcake USDollcake US

Dasar Privasi ini menetapkan komitmen Dollyup Australia Pty Ltd (ABN 38 128 908 207) berdagang sebagai Dollcake, pengganti dan penerima serah haknya (dirujuk sebagai kami , kami dan kami ) untuk melindungi privasi maklumat peribadi anda yang kami kumpul melalui laman web ini www.dollcake.com.au ( Tapak ) atau terus daripada anda, sebagai orang, organisasi atau entiti yang menggunakan Tapak kami (dirujuk sebagai awak atau anda ).

Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti. Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan – butiran hubungan kami terdapat di penghujung Dasar Privasi ini.

Anda memberikan kami maklumat peribadi menunjukkan bahawa anda mempunyai peluang yang mencukupi untuk mengakses Dasar Privasi ini dan bahawa anda telah membaca dan menerimanya.

Jika anda tidak mahu memberikan maklumat peribadi kepada kami, maka anda tidak perlu berbuat demikian, walau bagaimanapun ia boleh menjejaskan penggunaan Tapak ini atau sebarang produk dan perkhidmatan yang ditawarkan di atasnya.

1. Pengumpulan maklumat peribadi

Maklumat peribadi : Jenis maklumat yang kami kumpulkan mungkin termasuk:

 nama;

 butiran perhubungan termasuk alamat e-mel dan nombor telefon;

 alamat penghantaran dan/atau pengebilan;

 poskod;

 keutamaan dan pendapat; dan

 sebarang maklumat lain yang diminta di Laman ini atau sebaliknya diminta oleh kami atau disediakan oleh anda.

Penggunaan Tapak kami oleh anda : Seperti kebanyakan perniagaan dalam talian, kami mungkin log maklumat tentang akses anda dan penggunaan Tapak kami, termasuk melalui penggunaan kuki Internet, komunikasi anda dengan Tapak kami, jenis pelayar yang anda gunakan, jenis sistem pengendalian yang anda gunakan dan nama domain pembekal perkhidmatan Internet anda.

Pendapat dan maklum balas anda : Kami mungkin menghubungi anda untuk menjawab soal selidik, tinjauan atau penyelidikan pasaran secara sukarela untuk mendapatkan pendapat dan maklum balas anda. Menyediakan maklumat ini adalah pilihan kepada anda.

Jika kami menerima maklumat peribadi anda daripada pihak ketiga, kami akan melindunginya seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

2. Pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi

Kami mengumpul dan menggunakan maklumat untuk tujuan termasuk:

 untuk membekalkan produk kami kepada anda;

 untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan anda;

 untuk penyimpanan rekod dalaman;

 untuk penyelidikan pasaran dan pembangunan perniagaan termasuk pembangunan laman web;

 untuk pemasaran termasuk pemasaran langsung;

 untuk menjalankan pertandingan atau menawarkan faedah tambahan kepada anda; dan

 untuk menghantar maklumat promosi kepada anda tentang pihak ketiga yang kami fikir mungkin menarik minat anda.

3. Pendedahan maklumat peribadi kepada pihak ketiga

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi kepada:

 agensi pelaporan kredit dan mahkamah, tribunal dan pihak berkuasa kawal selia di mana pelanggan gagal membayar barangan atau perkhidmatan yang kami berikan kepada mereka;

 mahkamah, tribunal, pihak berkuasa kawal selia dan pegawai penguatkuasa undang-undang seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, berkaitan dengan sebarang prosiding undang-undang sebenar atau bakal, atau untuk menubuhkan, melaksanakan atau mempertahankan hak undang-undang kami; dan

 pihak ketiga, termasuk ejen atau sub-kontraktor, yang membantu kami dalam menyediakan maklumat, produk, perkhidmatan atau pemasaran langsung kepada anda. Ini mungkin termasuk pihak yang berada, atau yang menyimpan data, di luar Australia.

Apabila kami mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan ini, kami akan meminta pihak ketiga mematuhi Dasar Privasi ini berkaitan pengendalian maklumat peribadi anda.

Jika terdapat perubahan kawalan perniagaan kami atau penjualan atau pemindahan aset perniagaan, kami berhak untuk memindahkan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang pangkalan data pengguna kami, bersama-sama dengan sebarang maklumat peribadi dan maklumat bukan peribadi yang terkandung dalam pangkalan data tersebut. Maklumat ini mungkin didedahkan kepada bakal pembeli. Kami akan berusaha untuk hanya mendedahkan maklumat dengan suci hati.

4. Hak anda dan mengawal maklumat peribadi anda

Pilihan dan persetujuan : Memberi kami maklumat peribadi anda adalah pilihan kepada anda. Anda boleh memilih untuk tidak memberikan maklumat peribadi. Apabila anda memberikan kami maklumat peribadi anda, anda bersetuju dengan terma dalam Dasar Privasi ini, dan kepada kami mendedahkan atau menerima maklumat peribadi anda untuk tujuan ini.

Peruntukan maklumat pihak ketiga anda: Jika anda memberikan kami maklumat peribadi pihak ketiga maka anda menjamin kepada kami bahawa anda mempunyai persetujuan pihak ketiga untuk memberikannya.

Sekat : Anda boleh memilih untuk menyekat pengumpulan atau penggunaan maklumat peribadi anda. Jika anda sebelum ini bersetuju dengan kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung, anda boleh mengubah fikiran anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di alamat e-mel yang disenaraikan dalam Dasar Privasi ini.

Akses : Anda boleh meminta butiran maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda, dalam keadaan tertentu yang dinyatakan dalam Akta Privasi 1988 (Cth). Bayaran pentadbiran mungkin perlu dibayar untuk penyediaan maklumat. Kami mungkin enggan memberikan anda maklumat yang kami pegang tentang anda, dalam keadaan tertentu yang ditetapkan dalam Akta Privasi.

Pembetulan: Jika anda percaya bahawa sebarang maklumat yang kami pegang tentang anda adalah tidak tepat, lapuk, tidak lengkap, tidak relevan atau mengelirukan, sila hubungi kami melalui e-mel. Kami bergantung sebahagiannya kepada pelanggan yang menasihati kami apabila maklumat peribadi mereka berubah. Kami akan membalas sebarang permintaan dalam masa yang munasabah. Kami akan berusaha untuk membetulkan dengan segera sebarang maklumat yang didapati tidak tepat, tidak lengkap atau ketinggalan zaman.

Aduan: Jika anda percaya bahawa kami telah melanggar Prinsip Privasi Australia dan ingin membuat aduan tentang pelanggaran itu, sila hubungi kami melalui e-mel yang menyatakan butiran pelanggaran tersebut. Kami akan segera menyiasat aduan anda dan memberi maklum balas kepada anda secara bertulis yang menyatakan hasil siasatan kami, langkah yang kami cadangkan untuk diambil untuk membetulkan pelanggaran dan sebarang tindakan lain yang akan kami ambil untuk menangani aduan anda.

Nyahlanggan : Untuk berhenti melanggan pangkalan data e-mel kami, atau menarik diri daripada komunikasi, sila hubungi kami menggunakan butiran di bawah.

5. Storan dan Keselamatan

Kami komited untuk memastikan maklumat yang anda berikan adalah selamat. Untuk mengelakkan capaian atau pendedahan yang tidak dibenarkan, kami telah menyediakan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan yang sesuai untuk melindungi dan menjamin maklumat serta melindunginya daripada penyalahgunaan, gangguan, kehilangan dan akses tanpa kebenaran, pengubahsuaian dan pendedahan.

Tiada maklumat yang dihantar melalui Internet boleh dijamin selamat. Kami tidak dapat menjamin keselamatan sebarang maklumat yang anda hantar kepada kami, atau terima daripada kami. Penghantaran dan pertukaran maklumat dijalankan atas risiko anda sendiri. Walaupun kami mengambil langkah untuk melindungi daripada pendedahan maklumat yang tidak dibenarkan, kami tidak dapat memberi jaminan kepada anda bahawa maklumat peribadi yang kami kumpulkan tidak akan didedahkan dengan cara yang tidak konsisten dengan Dasar Privasi ini.

6. Kuki & Suar Web

Kami mungkin menggunakan kuki di Laman ini dari semasa ke semasa. Kuki ialah fail teks yang diletakkan dalam penyemak imbas komputer anda untuk menyimpan pilihan anda. Cookies, dengan sendirinya, tidak memberitahu kami alamat e-mel anda atau maklumat lain yang boleh dikenal pasti secara peribadi. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja anda memilih untuk memberikan Tapak dengan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi, maklumat ini mungkin dikaitkan dengan data yang disimpan dalam kuki.

Kami mungkin menggunakan suar web di Tapak ini dari semasa ke semasa. Suar web atau .gif jelas ialah cebisan kecil kod yang diletakkan pada halaman web untuk memantau tingkah laku pelawat dan mengumpul data tentang pelawat yang melihat halaman web. Contohnya, suar web boleh digunakan untuk mengira pengguna yang melawat halaman web atau menghantar kuki ke penyemak imbas pelawat yang melihat halaman tersebut.

7. Pautan ke laman web lain

Tapak kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang menarik. Kami tidak mempunyai sebarang kawalan ke atas laman web tersebut. Kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk perlindungan dan privasi sebarang maklumat yang anda berikan semasa melawati laman web tersebut, dan laman web tersebut tidak dikawal oleh Dasar Privasi ini.

8. Pindaan

Dasar Privasi ini boleh dipinda, termasuk dengan perubahan, penambahan dan pemadaman, dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami sendiri. Penggunaan berterusan Tapak kami berikutan sebarang pindaan menunjukkan bahawa anda menerima pindaan tersebut. Anda harus menyemak Dasar Privasi ini dengan kerap, sebelum memberikan maklumat peribadi, untuk memastikan anda mengetahui sebarang perubahan, dan hanya meneruskan untuk memberikan maklumat peribadi jika anda menerima Dasar Privasi baharu.

9. Pemasaran & Pemberitahuan Mesej Teks

Dengan melanggan pemberitahuan teks, anda bersetuju menerima mesej pemasaran automatik berulang di nombor telefon yang diberikan. Persetujuan bukan syarat pembelian. Balas STOP untuk menyahlanggan. BANTUAN untuk bantuan. Kadar Msg & Data mungkin dikenakan. Maklumat lanjut lihat Dasar Privasi dan ToS.

Untuk sebarang pertanyaan atau notis, sila hubungi Pegawai Privasi kami di:

Dollyup Australia Pty Ltd (ABN 38 128 908 207) berdagang sebagai Dollcake

26 Jalan Panamax

Ravenhall VIC 3023

Australia

E-mel: sales@dollcake.com.au

Kemas kini terakhir: 05 Julai 2016

Minggu,Senin,Selasa,Rabu,Kamis,Jumat,Sabtu
Januari,Februari,Maret,April,Mei,Juni,Juli,Agustus,September,Oktober,November,Desember
I18n Error: Missing interpolation value "maks" for "Produk yang tersedia tidak mencukupi. Hanya tersisa {{ maks }}."
Masukkan ke WishlistTelusuri WishlistHapus Wishlist
Troli belanja

Troli Anda kosong.

Kembali Ke Kedai