Dollcake USDollcake USDollcake US

TERMA & SYARAT JUALAN

Terma dan Syarat Jualan ( Terma Jualan ) ini adalah antara Dollyup Australia Pty Ltd (ABN 38 128 908 207) berdagang sebagai Dollcake, pengganti dan penerima serah haknya, (dirujuk sebagai “ kami ”, “ kami ” atau “ kami ”) dan anda, orang, organisasi atau entiti yang membeli produk daripada kami (dirujuk sebagai “ anda ” atau “ anda ”), dan secara kolektif Para Pihak. Syarat Jualan ini digunakan untuk semua jualan yang kami buat kepada anda. Syarat Jualan ini boleh didapati di www.dollcake.com.au ( Tapak ).

Syarat Jualan ini membentuk perjanjian di mana kami akan membekalkan produk kepada anda. Sila baca Syarat Jualan ini dengan teliti . Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami menggunakan butiran hubungan di bawah, sebelum anda membeli produk daripada kami.

Anda menerima Syarat Jualan kami dengan membuat pembelian daripada kami. Pembelian anda daripada kami menunjukkan bahawa anda mempunyai peluang yang mencukupi untuk mengakses Syarat Jualan ini dan menghubungi kami, bahawa anda telah membaca, menerima dan akan mematuhi Syarat ini, dan bahawa anda berumur 18 tahun ke atas, atau mendapat persetujuan penjaga yang sah. yang berumur 18 tahun ke atas. Anda tidak boleh memesan produk atau perkhidmatan daripada kami jika anda berumur di bawah 18 tahun atau tidak mendapat kebenaran penjaga yang sah berumur 18 tahun atau lebih. Jika anda tidak bersetuju dengan Syarat Jualan ini, anda tidak seharusnya membeli daripada kami.

Terma Penggunaan kami menetapkan terma dan syarat untuk menggunakan Tapak. Dasar Privasi kami menetapkan cara kami mengumpul, menggunakan dan melindungi maklumat peribadi anda. Ini boleh didapati di Tapak.

1. Pendaftaran : Kami akan memberikan pengesahan pendaftaran akaun apabila anda mendaftar di Laman ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk merahsiakan butiran akaun anda. Anda bertanggungjawab untuk semua aktiviti pada akaun anda, termasuk pembelian yang dibuat menggunakan butiran akaun anda.

2. Produk dan Pesanan:

(a) Anda boleh memesan daripada kami seperti yang dinyatakan di Tapak. Kami boleh mengikut budi bicara kami menerima atau menolak pesanan bergantung pada faktor termasuk ketersediaan produk, keupayaan kami untuk mengesahkan pembayaran untuk produk dan faktor lain seperti yang dinyatakan di Tapak.

(b) Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak butiran pesanan, termasuk produk dan harga, sebelum anda melengkapkan pesanan anda di Tapak.

(c) Kami akan memberikan anda butiran pesanan, yang mungkin termasuk nombor pesanan, ID pesanan, alamat penghantaran dan pengebilan dan penerangan tentang apa yang dipesan, apabila anda memesan dan membayar di Tapak dan pembayaran anda telah disahkan.

(d) Perjanjian yang mengikat wujud antara anda dan kami sebaik sahaja kami mengesahkan pembayaran anda, memberi anda pengesahan penerimaan pesanan dan nombor pesanan anda. Tiada perubahan pada Syarat Jualan ini akan berkuat kuasa melainkan kami berdua bersetuju dengan perubahan secara bertulis.

(e) Anda boleh membatalkan pesanan anda pada bila-bila masa apabila pesanan anda sedang diproses dan sebelum pengesahan penerimaan pesanan. Sebarang permintaan untuk memulangkan, menukar atau mendapatkan bayaran balik untuk produk selepas kami mengeluarkan kepada anda pengesahan penerimaan pesanan akan tertakluk kepada Polisi Pemulangan, Bayaran Balik dan Pertukaran kami seperti yang dinyatakan dalam Terma ini.

3. Harga dan Pembayaran:

(a) Kos produk mungkin berubah-ubah dan semua harga yang diiklankan adalah tertakluk kepada perubahan. Apabila produk telah dipesan, tiada pelarasan harga akan ditawarkan sekiranya produk itu mula dijual. Anda bersetuju untuk membayar harga belian yang dinyatakan di Tapak pada masa anda membuat pesanan anda untuk pembelian produk, serta sebarang caj penghantaran dan insurans yang berkenaan berdasarkan pilihan penghantaran yang anda pilih. Semua jumlah dinyatakan dalam dolar Australia. Semua harga pembelian termasuk GST Australia (jika berkenaan). Untuk pelanggan di luar Australia, semua harga tidak termasuk duti, cukai dan tarif lain. Duti, cukai dan tarif berbeza dari satu negara ke negara. Jumlah duti, cukai dan/atau tarif yang perlu dibayar (jika berkenaan) akan ditunjukkan secara berasingan. Sebarang caj penghantaran dan insurans akan ditunjukkan secara berasingan.

(b) Anda mesti membayar untuk produk dengan salah satu kaedah yang ditetapkan di Tapak. Pembayaran anda akan diproses setelah menerima pesanan anda. Anda tidak boleh membayar, atau cuba membayar, untuk pesanan melalui sebarang cara penipuan atau menyalahi undang-undang. Jika pembayaran anda tidak berjaya diproses maka pesanan anda akan dibatalkan dan item dalam troli anda akan dialih keluar.

4. Ketersediaan dan Pembatalan:

(a) Semua pembelian yang dibuat dengan kami adalah tertakluk kepada ketersediaan. Kami melakukan yang terbaik untuk menyimpan dalam stok kebanyakan produk yang diiklankan oleh kami, dan memastikan Laman ini dikemas kini dengan ketersediaan produk.

(b) Jika terdapat kelewatan yang besar dalam menghantar pesanan anda, atau jika atas apa-apa sebab kami tidak dapat membekalkan produk yang anda pesan, kami akan menghubungi anda menggunakan butiran hubungan yang diberikan oleh anda semasa anda membuat pesanan. Anda boleh memilih bayaran balik untuk pesanan penuh, bayaran balik item yang tidak tersedia atau kredit kedai.

5. Penghantaran:

(a) Lokasi : Kami menghantar penghantaran ke seluruh dunia, kecuali ke negara tertentu seperti yang dinyatakan di Tapak termasuk China, Greece, Kuwait, Nigeria, Rusia, Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu. Sila rujuk maklumat penghantaran di Tapak untuk memastikan anda berada di kawasan penghantaran kami. Sila hubungi kami jika anda tidak pasti sama ada anda berada di kawasan penghantaran kami atau tidak.

(b) Kos : Yuran penghantaran akan dikenakan, seperti yang dinyatakan di Tapak.

(c) Masa : Kami biasanya akan menghantar produk dalam masa 2 hari perniagaan dari penerimaan pesanan anda, melainkan dinyatakan sebaliknya pada Tapak. Sebarang tempoh penghantaran yang dipaparkan di Laman adalah anggaran sahaja, berdasarkan maklumat yang diberikan oleh syarikat penghantaran. Kami akan menghantar produk ke tempat penghantaran yang anda tentukan semasa membuat pesanan anda.

(d) Tukar : Jika anda perlu menukar tarikh penghantaran atau alamat penghantaran, sila hubungi kami secepat mungkin untuk melihat sama ada ini boleh dilakukan. Jika anda tidak bersedia untuk menerima penghantaran pada tarikh penghantaran yang dipersetujui, anda mungkin dikenakan bayaran penghantaran untuk setiap percubaan tambahan untuk penghantaran.

(e) Kaedah : Kami boleh menghantar produk melalui pelbagai kaedah penghantaran. Semua penghantaran mesti ditandatangani. Jika anda atau wakil sah anda tidak berada di alamat penghantaran untuk menerima penghantaran, anda akan dimaklumkan, biasanya oleh syarikat penghantaran meninggalkan kad dengan butiran hubungan, supaya anda boleh mengatur pengambilan atau mengatur masa dan tarikh penghantaran lain jika ada.

(f) Tajuk : Tajuk dalam produk tidak akan diserahkan kepada anda sehingga lewat penghantaran atau pembayaran anda telah diproses atau diterima oleh kami. Jika pembayaran anda ditolak atas sebarang sebab, kami berhak untuk menuntut semula produk daripada pemilikan, jagaan atau kawalan anda walaupun ia telah dihantar kepada anda atau dipindahkan dari alamat penghantaran. Kami berhak untuk menyimpan atau menjual produk. Risiko kehilangan, kerosakan atau kemerosotan pada mana-mana produk akan berpindah kepada anda semasa penghantaran.

6. Kod Diskaun dan Promosi:

Kami mungkin dari semasa ke semasa menawarkan kod diskaun promosi, yang mungkin terpakai untuk barangan di Tapak, dan mesti dimasukkan semasa menghantar pesanan anda. Syarat penggunaan yang berkaitan dengan mana-mana kod diskaun akan dinyatakan pada masa ia dikeluarkan.

7. Harta Intelek

(a) Harta Intelek termasuk tetapi tidak terhad kepada:

i. semua hak semasa dan masa hadapan untuk harta intelek termasuk ciptaan dan penambahbaikan, tanda dagangan (sama ada tanda dagangan berdaftar atau undang-undang biasa), paten, reka bentuk, hak cipta, sebarang hak harta yang sepadan di bawah undang-undang mana-mana bidang kuasa;

ii. semua hak berkenaan dengan ciptaan, penemuan, rahsia perdagangan, proses rahsia, pengetahuan, konsep, idea, maklumat, proses, data, formula atau produk kerja; dan

iii. semua produk kerja yang dibangunkan secara keseluruhan atau sebahagiannya oleh kami.

(b) Kami memiliki semua hak Harta Intelek dalam Tapak, perniagaan, produk dan penjenamaan, seperti antara kami dan anda. Produk mengandungi bahan yang dimiliki atau dilesenkan kepada kami dan dilindungi oleh undang-undang Australia dan antarabangsa ( Bahan ) . Kami memiliki hak cipta yang wujud dalam semua karya kreatif dan sastera yang digabungkan ke dalam Bahan kami.

8. Pertikaian

Maklum balas anda adalah penting bagi kami. Kami berusaha untuk menyelesaikan kebimbangan anda dengan cepat dan berkesan. Jika anda mempunyai sebarang maklum balas atau soalan tentang produk kami, sila hubungi kami. Jika terdapat pertikaian antara Pihak berkaitan dengan Syarat Jualan ini, Pihak Pihak bersetuju dengan prosedur penyelesaian pertikaian berikut:

(a) Pengadu mesti memberitahu responden secara bertulis jenis pertikaian, apakah keputusan yang dikehendaki oleh pengadu dan apakah tindakan yang difikirkan oleh pengadu akan menyelesaikan pertikaian tersebut. Para Pihak bersetuju untuk bertemu dengan suci hati untuk berusaha menyelesaikan pertikaian melalui persetujuan antara mereka ( Pertemuan Awal ).

(b) Jika Pihak-Pihak tidak dapat bersetuju bagaimana untuk menyelesaikan pertikaian di Mesyuarat Permulaan, mana-mana Pihak boleh merujuk perkara itu kepada orang tengah. Jika Pihak-Pihak tidak boleh bersetuju tentang siapa yang sepatutnya menjadi pengantara, pengadu akan meminta Persatuan Undang-undang Victoria untuk melantik orang tengah. Pengantara akan menentukan masa dan tempat untuk pengantaraan. Para Pihak mesti menghadiri pengantaraan dengan suci hati, untuk berusaha menyelesaikan pertikaian.

Sebarang percubaan yang dibuat oleh Pihak-Pihak untuk menyelesaikan pertikaian menurut klausa ini adalah tanpa menjejaskan hak-hak lain atau kelayakan Pihak-Pihak di bawah Terma-terma ini, oleh undang-undang atau dalam ekuiti.

9. Undang-undang Pengguna, Polisi Pemulangan, Bayaran Balik dan Pertukaran

(a) ACL : Barangan penjual disertakan dengan jaminan pengguna yang tidak boleh dikecualikan di bawah Undang-undang Pengguna Australia dalam Akta Pengguna dan Persaingan 2010 ( ACL ). Tiada apa-apa dalam Syarat Jualan mengehadkan atau mengecualikan sebarang jaminan, waranti, representasi atau syarat yang tersirat atau dikenakan oleh undang-undang, termasuk ACL atau sebarang liabiliti di bawah ACL, yang mungkin tidak terhad atau dikecualikan.

(b) Barangan : Jika anda adalah pengguna seperti yang ditakrifkan dalam ACL, notis berikut terpakai kepada anda: "Barang kami disertakan dengan waranti dan jaminan yang tidak boleh dikecualikan di bawah Undang-undang Pengguna Australia ( Jaminan Pengguna ). Anda berhak mendapat penggantian atau bayaran balik untuk kegagalan besar dan untuk pampasan bagi apa-apa kerugian atau kerosakan lain yang boleh diramalkan dengan munasabah. Anda juga berhak untuk mendapatkan barang tersebut dibaiki atau diganti jika barang tersebut gagal dalam kualiti yang boleh diterima dan kegagalan itu tidak membawa kepada kegagalan besar."

(c) Waranti : Penjual : Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami mengecualikan semua waranti nyata dan tersirat, dan semua bahan dan kerja diberikan kepada anda tanpa sebarang jenis waranti, sama ada nyata atau tersirat. Kami secara jelas menafikan semua waranti termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat kebolehdagangan dan/atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Pengeluar : Produk mungkin disertakan dengan waranti pengeluar. Waranti pengilang adalah tambahan kepada tetapi mungkin bertindih dengan mana-mana hak dan remedi yang mungkin anda miliki di bawah undang-undang yang terpakai, termasuk mana-mana Jaminan Pengguna. Jika anda tidak dianggap sebagai "pengguna" dalam pengertian ACL, waranti pengilang mungkin merupakan ubat tunggal anda. Anda harus menyemak waranti pengilang, kerana banyak waranti pengeluar tidak terpakai dalam persekitaran perniagaan atau komersial. Sila hubungi pengilang jika anda ingin membuat tuntutan di bawah jaminan pengilang.

(d) Pertukaran, pembaikan, penggantian atau bayaran balik: Jika anda ingin mencari pertukaran, pembaikan, penggantian atau bayaran balik untuk produk, sila hubungi kami dan kami akan menerangkan keperluan kepada anda. Ini mungkin termasuk anda memberikan bukti pembelian dan bukti produk yang rosak kepada kami.

(e) Bayaran balik: Jika anda berhak mendapat bayaran balik, kami hanya akan memberi anda bayaran balik sebaik sahaja bukti produk rosak diterima oleh kami, atau kami telah menerima produk di gudang kami dan memeriksanya dan menilai sama ada ia layak untuk bayaran balik di bawah Syarat Jualan ini . Sebarang bayaran balik yang kami buat akan menggunakan kaedah pembayaran yang sama yang digunakan untuk membeli produk.

(f) Pembungkusan: Anda mesti membungkus dengan secukupnya sebarang produk yang anda pulangkan untuk koleksi kami bagi memastikan ia tidak rosak semasa penghantaran pulang ke gudang kami. Anda bersetuju sebarang pemulangan pesanan yang tidak diingini adalah atas kos anda sendiri. Kami akan mengaturkan apa-apa produk yang anda mahu dikembalikan untuk dikumpulkan, biasanya dalam masa 5 hari perniagaan.

(g) Tanggungjawab untuk menjaga: Anda mempunyai kewajipan menjaga produk semasa ia berada dalam simpanan anda. Jika anda merosakkan produk, kemudian memulangkan produk tersebut, anda mungkin bertanggungjawab untuk membayar untuk membaiki produk kepada keadaan asalnya. Dalam keadaan ini, di mana pembaikan tidak berdaya maju dari segi ekonomi, tiada bayaran balik akan dibuat.

(h) Perubahan fikiran: Kami tidak menerima bayaran balik untuk perubahan fikiran atau keadaan seperti yang dinyatakan di Laman ini.

(i) Kehilangan: Sebarang produk yang dikembalikan adalah tanggungjawab anda sehingga kami menerimanya di alamat kami. Kami tidak bertanggungjawab atas kehilangan produk semasa proses pemulangan.

10. Had Liabiliti dan Penafian:

(a) Walaupun maklumat dan bahan yang terkandung di Laman ini dipercayai tepat dan terkini, ia disediakan oleh kami dengan suci hati atas dasar "seadanya", dan kami serta pengarah, pegawai, pekerja, kontraktor dan ejen kami menerima tidak bertanggungjawab dan tidak membuat representasi atau jaminan kepada anda atau kepada mana-mana orang lain tentang kebolehpercayaan, ketepatan atau kesempurnaan maklumat yang terkandung di Laman ini.

(b) Perundangan tertentu termasuk ACL dan undang-undang dan peraturan perlindungan pengguna yang serupa boleh memberikan anda hak, waranti, jaminan dan remedi berkaitan dengan penyediaan barangan atau perkhidmatan kepada anda oleh kami melalui Tapak yang tidak boleh dikecualikan, disekat atau diubah suai. Liabiliti kami dikawal semata-mata oleh ACL dan Terma ini.

(c) Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami mengecualikan semua syarat dan waranti, kecuali untuk Hak anda termasuk tetapi tidak terhad kepada:

i. kami secara nyata menafikan sebarang jaminan, representasi atau syarat tersirat atau nyata dalam apa jua bentuk, yang tidak dinyatakan dalam Syarat Jualan ini;

ii. kami tidak bertanggungjawab ke atas, dan tidak akan bertanggungjawab untuk Tapak atau produk yang tidak tersedia; dan

iii. kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, kerosakan, kos termasuk kos undang-undang, atau perbelanjaan sama ada secara langsung, tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit dan/atau sampingan, termasuk kehilangan keuntungan, hasil, pengeluaran, peluang, akses kepada pasaran, muhibah, reputasi, penggunaan atau sebarang kerugian tidak langsung, jauh, tidak normal atau tidak dijangka, atau sebarang kerugian atau kerosakan yang berkaitan dengan gangguan perniagaan, kehilangan program atau data lain pada sistem maklumat anda atau kos barangan gantian, atau sebaliknya, yang anda alami atau tuntutan yang dibuat terhadap anda, yang timbul daripada atau berkaitan dengan Tapak, ketidakupayaan untuk mengakses atau menggunakan Tapak, produk, perkhidmatan, pembekalan produk yang lewat, atau Syarat Jualan ini, walaupun kami telah dinasihatkan dengan jelas tentang kemungkinan kerugian atau kerosakan.

(d) Had : Jumlah liabiliti kami yang timbul daripada atau berkaitan dengan produk, perkhidmatan atau Syarat Jualan ini, walau bagaimanapun timbul, termasuk di bawah kontrak, tort (termasuk kecuaian), dalam ekuiti, di bawah statut atau sebaliknya, tidak akan melebihi jumlah harga yang dibayar oleh anda untuk pembelian produk dan/atau perkhidmatan di bawah Terma ini.

(e) Klausa ini akan kekal dalam penamatan Terma ini.

11. Pindaan: Syarat Jualan ini boleh dipinda dari semasa ke semasa tanpa notis awal. Pembelian anda daripada kami selepas sebarang pindaan tersebut akan dianggap sebagai pengesahan bahawa anda menerima pindaan tersebut. Kami mengesyorkan anda menyemak Syarat Jualan semasa sebelum membeli. Ejen, pekerja dan pihak ketiga kami tidak mempunyai kuasa untuk menukar Syarat Jualan ini.

12. Pampasan: Anda menanggung rugi kami daripada dan terhadap semua tuntutan, saman, tuntutan, tindakan, liabiliti, kos dan perbelanjaan (termasuk kos guaman dan perbelanjaan atas dasar indemniti penuh) akibat daripada pelanggaran Terma ini. Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan kami (atas perbelanjaan anda sendiri) dalam pengendalian

pertikaian, aduan, penyiasatan atau litigasi yang timbul akibat penggunaan produk kami oleh anda termasuk tetapi tidak terhad kepada pertikaian, aduan, penyiasatan atau litigasi yang timbul daripada atau berkaitan dengan maklumat salah yang anda berikan kepada kami. Kewajipan di bawah klausa ini akan kekal dengan penamatan Terma ini.

13. Umum :

(a) Privasi: Kami bersetuju untuk mematuhi keperluan undang-undang Prinsip Privasi Australia seperti yang dinyatakan dalam Akta Privasi 1988 (Cth) dan mana-mana perundangan atau garis panduan privasi terpakai lain

(b) Ketepatan : Walaupun kami berusaha untuk memastikan maklumat yang terkini dan betul, kami tidak membuat pernyataan, jaminan atau jaminan, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan sebarang maklumat, imej, produk, perkhidmatan atau grafik berkaitan yang terkandung di Tapak untuk sebarang tujuan tertentu. Anda dengan ini mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi kesilapan, ketidaktepatan atau kesilapan dan kami secara nyata mengecualikan sebarang liabiliti untuk perkara tersebut setakat yang dibenarkan oleh undang-undang

(c) Penamatan: Kami berhak untuk menolak pembekalan produk yang anda pesan, menamatkan akaun anda, menamatkan kontrak kami dengan anda, dan mengalih keluar atau mengedit kandungan di Laman ini mengikut budi bicara kami sendiri, tanpa menanggung sebarang liabiliti kepada anda.

(d) GST: Jika dan apabila berkenaan, GST yang perlu dibayar ke atas perkhidmatan atau produk kami akan dinyatakan dalam invois kami. Dengan menerima Syarat Jualan ini, anda bersetuju untuk membayar kepada kami jumlah yang setara dengan GST yang dikenakan ke atas caj ini.

(e) Hubungan Pihak: Syarat Jualan ini tidak bertujuan untuk mewujudkan hubungan antara Pihak perkongsian, usaha sama atau majikan-pekerja.

(f) Force Majeure: Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajipan kami di bawah Syarat Jualan ini jika kelewatan tersebut disebabkan oleh sebarang keadaan di luar kawalan munasabah kami. Jika kami terlewat daripada melaksanakan kewajipan kami disebabkan oleh keadaan sedemikian untuk tempoh sekurang-kurangnya 2 bulan, kami boleh menamatkan perjanjian kami dengan anda dengan memberi anda notis 5 hari perniagaan secara bertulis.

(g) Notis: Sebarang notis yang berkaitan dengan Syarat Jualan ini akan dianggap telah diberikan dengan sewajarnya apabila dibuat secara bertulis dan dihantar atau dihantar melalui e-mel, faksimili atau pos kepada Pihak yang kepadanya notis tersebut bertujuan untuk diberikan atau ke alamat lain, alamat e-mel tersebut. atau nombor faksimili yang mungkin dari semasa ke semasa dimaklumkan secara bertulis kepada Pihak yang satu lagi.

(h) Penepian: Sebarang kegagalan Pihak untuk mendesak pelaksanaan yang ketat oleh pihak lain bagi mana-mana peruntukan dalam Syarat Jualan ini tidak akan dianggap sebagai penepian mana-mana hak sedia ada atau akan datang berkaitan dengan peruntukan tersebut. Tiada penepian oleh kami mana-mana Syarat Jualan ini akan berkuat kuasa melainkan kami menyatakan dengan jelas ia adalah penepian dan kami menyampaikan kepada anda secara bertulis.

(i) Tugasan: Anda tidak boleh menyerahkan sebarang hak dan kewajipan di bawah Terma ini, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

(j) Kebolehpisahan: Jika mana-mana Terma Jualan ini ditentukan oleh mana-mana pihak berkuasa berwibawa sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan pada apa-apa tahap, terma, syarat atau peruntukan sedemikian akan setakat itu diputuskan daripada baki terma, syarat dan peruntukan yang akan terus sah kepada setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

(k) Bidang kuasa dan Undang-undang Terpakai: Penggunaan Tapak ini oleh anda dan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaannya adalah tertakluk kepada undang-undang Victoria dan Komanwel Australia. Syarat Jualan ini dikawal oleh undang-undang Victoria dan Komanwel Australia dan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah yang beroperasi di Victoria. Tapak ini boleh diakses di seluruh Australia dan luar negara. Kami tidak membuat pernyataan bahawa Tapak ini mematuhi undang-undang (termasuk undang-undang harta intelek) mana-mana negara di luar Australia. Jika anda mengakses Tapak dari luar Australia, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang di tempat anda mengakses Tapak tersebut.

(l) Keseluruhan perjanjian: Terma Jualan ini dan mana-mana dokumen yang dirujuk secara jelas di dalamnya mewakili keseluruhan perjanjian antara anda dan kami dan menggantikan sebarang perjanjian, persefahaman atau perjanjian terdahulu antara anda dan kami, sama ada secara lisan atau bertulis.

14. Kredit Kedai & Kad Hadiah:

Mulai November 2019, semua kredit kedai yang dikeluarkan Dollcake dan kad hadiah pembelian adalah sah 3 tahun (36 bulan) dari tarikh dikeluarkan (Seperti yang dinyatakan melalui peraturan ACCC DI SINI ) melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Ejen Penjagaan Pelanggan Dollcake. Sebarang kad hadiah dan kredit kedai yang dibeli sebelum tarikh ini adalah sah selama 12 bulan dari tarikh pembelian. Semua tarikh luput boleh didapati pada e-mel kad kredit/hadiah kedai yang dikeluarkan. Sebaik sahaja kad hadiah telah dibeli, Dollcake berhak untuk menolak bayaran balik jika ia tidak digunakan/berubah fikiran anda.

Untuk sebarang pertanyaan atau notis, sila hubungi kami di:

Dollyup Australia Pty Ltd (ABN 38 128 908 207)

26 Jalan Panamax

Ravenhall VIC 3023

Australia

E-mel: sales@dollcake.com.au

  • Diskaun 20% untuk jualan seluruh kedai dan promosi beg tangan percuma sah dari hari Sabtu 18 September 11 pagi AEST hingga Sabtu 18 September 11:20 pagi AEST.
  • Diskaun 20% untuk jualan seluruh kedai dan promosi beg tangan percuma hanya tersedia selama 20 minit sahaja.
  • Kod diskaun mesti digunakan semasa daftar keluar dan beg tangan percuma mesti ditambahkan pada troli semasa pembayaran.
  • Diskaun/promosi tidak boleh ditebus selepas pembayaran selesai.
  • Kod diskaun tidak termasuk penghantaran.
  • Kod diskaun tidak boleh digunakan pada pesanan sebelumnya atau sedia ada.
  • Kod diskaun tidak sah bersama-sama dengan mana-mana tawaran lain, baucar, jualan atau tawaran promosi.

Kemas kini terakhir: 7 SEPTEMBER 2020

Minggu,Senin,Selasa,Rabu,Kamis,Jumat,Sabtu
Januari,Februari,Maret,April,Mei,Juni,Juli,Agustus,September,Oktober,November,Desember
I18n Error: Missing interpolation value "maks" for "Produk yang tersedia tidak mencukupi. Hanya tersisa {{ maks }}."
Masukkan ke WishlistTelusuri WishlistHapus Wishlist
Troli belanja

Troli Anda kosong.

Kembali Ke Kedai